TECHNICKÉ SLUŽBY

Uzavření recyklačního dvora 28. 9. 2022

/ Vostrejš Libor

TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě oznamují, že ve středu 28. září 2022 bude recyklační důr uzavřen z důvodu státního svátku. TS služby s.r.o.

Uzavření recyklačního dvora 28. 9. 2022

TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě oznamují, že ve středu 28. září 2022 bude recyklační důr uzavřen z důvodu státního svátku.

TS služby s.r.o.

O společnosti

O společnosti

Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje komunální služby pro město Nové Město na Moravě,ostatní služby v rámci svých činností, provozuje kamenolom v tomto městě.