TECHNICKÉ SLUŽBY

O společnosti

TS služby s.r.o.

Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje komunální služby pro město Nové Město na Moravě s ostatní služby v rámci svých činností.

Našimi hlavními činnostmi jsou:

Nakládání s odpady

 • svoz směsného komunálního odpadu od občanů města ,podnikatelů a obcí,
 • provoz sběrného dvora, likvidaci odpadů uložených na tomto zařízení občany města
 • svoz a vytřídění druhotných surovin, bioodpadu
 • svoz a likvidaci ostatních průmyslových a nebezpečných odpadů.

Údržba komunikací a chodníků

 • úklid komunikací a chodníků v katastru města,
 • zimní údržba místních komunikací , chodníků a schodů
 • údržba a obnova svislého a vodorovného značení místních komunikací,bezpečnostních
 • zábradlí na městských komunikacích, údržba čekáren a jiných drobných technických zařízení nacházejících se na komunikacích, chodnících a veřejných prostranstvích
 • zabezpečení běžných drobných oprav chodníků a místních komunikací,spočívající v odstranění výtluků, opravách dlažeb,obrubníků a jiných závad
 • opravy kanalizačních vpustí.

Údržba zeleně

 • sečení a úklid travnatých ploch

Údržba a provoz veřejného osvětlení

 • správa,údržba,zajištění provozu veřejného osvětlení, práce vysokozdvižnou plošinou

Správa a údržba pohřebišť

 • provoz a správa městských hřbitovů katolický, evangelický v Novém Městě na Moravě a hřbitov v Olešné.

Opravy v bytech a nebytových prostorách :

 • instalatérské práce
 • opravy elektroinstalací
 • malby
 • ostatní drobné stavební opravy

Ostatní služby

 • nákladní doprava
 • drobné stavební práce
 • prodej nádob na odpad

O společnosti

O společnosti

Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje komunální služby pro město Nové Město na Moravě,ostatní služby v rámci svých činností, provozuje kamenolom v tomto městě.