TECHNICKÉ SLUŽBY

Správa hřbitovů

Kontakt:

Dagmar Pohanková telefon : 566 598 808, 601 590 683

Úřední hodiny:

Pondělí – pátek: 8:00 – 16:00 hodin

Zajišťuje správu a údržbu hřbitovů.  Dává povolení k výkopu hrobů, uložení uren .Uzavírá smlouvy na pronájem hrobových míst, vede jejich evidenci .

Spravujeme tyto hřbitovy

 • katolický a evangelický hřbitov v Novém Městě na Moravě
 • hřbitov v Olešné

Návštěvní doba hřbitovů v Novém Městě na Moravě:

 • letní období (1. duben – 15. listopad) 6:00 – 20:00 hodin
 • zimní období (16. listopad – 31. březen) 7:00 – 18:00 hodin

mimo návštěvní dobu se hřbitovy zamykají.

Hřbitovní poplatky

Nové Město na Moravě a Olešná

Druh hrobového místa Cena na 10 let*
Urnový hrob 600,- Kč
Jednohrob 1500,- Kč
Dvojhrob 2500,- Kč
Trojhrob 3500,- Kč

* – cena platná od 01.05.2023

Upozornění nájemcům hrobových míst:

Hřbitovní poplatky jsou vybírány pouze na základě uzavřené smlouvy o nájmu hrobového místa, které po uplynutí platnosti smlouvy předešlé nebo uzavření smlouvy nové, zašleme nájemci. Nájemce nemusí tuto platnost sledovat, je sledována program.zpracováním automaticky před jejím uplynutím.

Po uzavření smlouvy obdrží nájemce doklad-fakturu k úhradě poplatku za hrobové místo.

Poplatek lze uhradit převodem na účet,složenkou, nebo v hotovosti

 • na pokladně TS služby s.r.o., správní budova ul.Soškova 1346, Nové Město na Moravě,
 • Úřední hodiny: TS služby
 • Pondělí – pátek 8:00-16:00
 • na pokladně Městského úřadu, Vratislavovo náměstí,Nové Město na Moravě
 • Úřední hodiny: MÚ
 • Pondělí od 8:00 do 18:00 hod.
 • Středa od 8:00 do 17:00 hod.
 • Čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod.

Řád pohřebiště viz.dokumenty

Mapy hřbitovů viz. dokumenty

O společnosti

O společnosti

Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje komunální služby pro město Nové Město na Moravě,ostatní služby v rámci svých činností, provozuje kamenolom v tomto městě.