TECHNICKÉ SLUŽBY

Svoz odpadu dne 17. listopadu 2023

/ Vostrejš Libor

Ve státní svátek 17. listopadu 2023 dle svozového plánu…

Svoz odpadu dne 17. listopadu 2023

TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě oznamují, že svoz komunálního odpadu dne 17. listopadu 2023 bude proveden beze změny podle platného svozového plánu.

 

 

Pokud nebude sběrná nádoba ke svozu přistavena v daném termínu, bude vyvezena až při dalším řádném svozu.

 

Děkujeme za pochopení.

O společnosti

O společnosti

Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje komunální služby pro město Nové Město na Moravě,ostatní služby v rámci svých činností, provozuje kamenolom v tomto městě.