TECHNICKÉ SLUŽBY

Svoz odpadu a provoz recyklačního dvora o svátcích 5. a 6. července 2024

/ Vostrejš Libor

Ve státní svátek 5. července 2024 dle svozového plánu, recyklační dvůr 6. července 2024 uzavřen…

Svoz odpadu a provoz recyklačního dvora o svátcích 5. a 6. července 2024

TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě oznamují, že svoz komunálního odpadu v pátek 5. července 2024 bude proveden beze změn podle platného svozového plánu.

 

Pokud nebude sběrná nádoba ke svozu přistavena v daném termínu, bude vyvezena až při dalším řádném svozu.

 

Recyklační dvůr bude v sobotu 6. července 2024 uzavřen.

 

Děkujeme za pochopení.

O společnosti

O společnosti

Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje komunální služby pro město Nové Město na Moravě,ostatní služby v rámci svých činností, provozuje kamenolom v tomto městě.