TECHNICKÉ SLUŽBY

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

/ Aleš Popelka

TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě oznamují, že svoz komunálního odpadu v době vánočních svátků bude proveden následovně : Za pondělí  24.12. 2018 bude …

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě oznamují, že svoz komunálního odpadu v době vánočních svátků bude proveden následovně :

Za pondělí  24.12. 2018 bude proveden náhradní svoz v sobotu 22.12.2018

Za úterý  25.12. 2018 bude proveden náhradní svoz v neděli 23.12.2018

Za úterý  1.1.2019 bude proveden náhradní svoz v sobotu 29.12.2018

V ostatních dnech zůstane svoz bez změn

Podle ustanovení čl.7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky  Města Nové Město na Moravě č. 4/2012 je vlastník svozové nádoby  povinen  zajistit přistavení sběrných nádob ve večerních hodinách předchozího dne nebo v ranních hodinách svozového dne (nejpozději do 5,00 hod.) a úklid nejpozději ve večerních hodinách svozového dne.

Pokud nebude sběrná nádoba ke svozu přistavena v daném termínu, bude vyvezena až při dalším řádném svozu.

Popelka Aleš

pracovník odpadového hospodářství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O společnosti

O společnosti

Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje komunální služby pro město Nové Město na Moravě,ostatní služby v rámci svých činností, provozuje kamenolom v tomto městě.