TECHNICKÉ SLUŽBY

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a směsného komunálního odpadu (SKO) v roce 2024

/ Vostrejš Libor

Informace ke svozu BRKO a SKO

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a směsného komunálního odpadu (SKO) v roce 2024

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o ZMĚNÁCH v zajištění svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu (BRKO) a v určitých lokalitách města i svozu směsného komunálního odpadu (SKO) od 14. týdne do 46. týdne roku 2024.

Služby jsou hrazeny z rozpočtu města a probíhají následovně:

Svoz BRKO z veřejně přístupných nádob

V Novém Městě na Moravě bude svoz z veřejně přístupných nádob od 20.3.2024 zajišťován pravidelně 1x za týden ve středu.

Celoročně je realizován pouze v Novém Městě na Moravě vyjma lokalit uvedených v dalším odstavci, a to prostřednictvím hnědých plastových popelnic o objemu 240 l a hnědých plastových kontejnerů o objemu 770 l ve vlastnictví TS služeb s.r.o., Nové Město na Moravě.

V zimním období (11-03 daného roku) probíhal cca 1x měsíčně za vhodných klimatických podmínek.

V místní části města Pohledec budou veřejně přístupné hnědé plastové kontejnery o objemu 770 l přistaveny na stanoviště dle mapy svozu nejpozději 15.3.2024, svoz bude zajišťován 1x týdně ve středu. První svoz proběhne ve středu dne 20.3.2024.

V místní části města Pohledec je svoz BRKO realizován pouze v období duben až listopad roku 2024.

Svoz BRKO „door to door“ od domu

z hnědých plastových popelnic o objemu 240 l ve vlastnictví města ve vybraných lokalitách města, ve kterých je zaveden systém svozu „door to door“ BRKO, tj. Betlém, Brožkův kopec, Výhledy a část Holubky navazující na místní část města Maršovice a v místních částech města Jiříkovice, Maršovice, Petrovice a Rokytno, v režimu svozu 1x za 14 dnů v sudý týden roku, bude zahájen tento svoz ve 14. týdnu roku tj. od 1.4.2024 (resp. vzhledem k Velikonocím od 30.3.2024).

První svoz v tomto režimu svozu bude :

mimořádně již v sobotu  30.3.2024 v lokalitách Betlém, Brožkův kopec, Výhledy, část Holubky, Maršovice a Rokytno,

v úterý 2.4.2024 v Petrovicích a v Jiříkovicích.

Tyto nádoby jsou mimo jiné označeny na zadní straně nádoby číselnou řadou, která identifikuje uživatele nádoby. Každá domácnost má možnost mít nádobu pro vlastní potřebu/odpad, který vyprodukuje.

V zimním období nádoby vyváženy nebyly.

Svoz směsného komunálního odpadu

ve vybraných lokalitách města, ve kterých je zaveden systém svozu „door to door“ BRKO, tj. Betlém, Brožkův kopec, Výhledy, část Holubky navazující na místní část města Maršovice a v místních částech města Jiříkovice, Maršovice, Petrovice a Rokytno:

Poslední svoz v režimu svozu 1x týdně (v období 11-03 daného roku) proběhne naposledy ve 13. týdnu roku 2023.

Od 15. týdne roku bude SKO vyvážen pravidelně 1x za 14 dnů v lichý týden (po, út – dle určité lokality a plánu svozu).

První svoz v tomto režimu svozu bude :

v pondělí 8.4.2024, resp. v úterý 9.4.2024 v místních částech Petrovice a Jiříkovice.

 

Přistavování a svoz velkoobjemových kontejnerů a vaničkových kontejnerů na BRKO

V Novém Městě na Moravě byly na vybraných stanovištích během 12. a 13. týdne rozmístěny velkoobjemové kovové zelené kontejnery a vanové kontejnery. Jejich svoz bude probíhat dle zaplněnosti nádob, předpokládá se 1x za týden.

Umístění velkoobjemových kontejnerů :

 • Holubka u víceúčelového hřiště,
 • Hájkova u stání,
 • Dukelská u garáží

– vývoz bude probíhat do 46. týdne roku.

 • Betlém u plynárny,
 • Na Výsluní za viaduktem,
 • Zahradní u proluky k trati

– vývoz bude probíhat pouze 2-3 týdny, poté budou kontejnery staženy, následně budou umístěny od přibližně poloviny října opět na 2-3 týdny.

Umístění vaničkových kontejnerů:

 • Svárov
  • 1x pod komunikací do Nové Vsi nad č. ev. 252
  • 1x prostřední parkoviště příjezd od komunikace do Petrovic proti č. ev. 277
  • 1x parkoviště u lomu pod č. ev. 323
 • Bezděkov – u zahrádek za přejezdem ČD komunikace do Zubří

 • ul. Brněnská – první odbočka nad Billou u komunikace na Bystřici n. P. pod RD č.p. 347, příjezd k RD č.p. 1279 nad zahrádkami

 • ul. Jánská – zahrádky směrem na Novou Ves za RD č.p.1391

 • Bělisko – za RD č.p. 1389

– vývoz bude probíhat do 46. týdne roku.

 

PROSÍME, neodkládejte odpad mimo nádoby a nevkládejte do veřejně přístupných nádob stromy, keře, celé větve, trámy, snažte se jejich rozměr zmenšit, berte ohled i na jiné občany, kteří by tyto nádoby rádi využili.

Větší množství bioodpadu nebo objemný rostlinný bioodpad patří na recyklační dvůr, kde BRKO můžete každou středu a sobotu v rámci provozní doby rovněž odevzdat.

Do nádob na BRKO nepatří plastové sáčky. Vytříděný odpad vysypte ze sáčku do nádoby, prázdný sáček odhoďte do kontejneru na plasty. Plastový odpad nelze zpracovat na kompostárně!

O společnosti

O společnosti

Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje komunální služby pro město Nové Město na Moravě,ostatní služby v rámci svých činností, provozuje kamenolom v tomto městě.