TECHNICKÉ SLUŽBY

Recyklační dvůr otevřen

/ Aleš Popelka

TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě oznamují, že od středy 11.11.2020 bude recyklační dvůr otevřen dle běžné provozní doby. Žádáme všechny občany, aby dodržovali …

Recyklační dvůr otevřen

TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě oznamují,

že od středy 11.11.2020 bude recyklační dvůr otevřen dle běžné provozní doby.

Žádáme všechny občany, aby dodržovali pravidla omezeného pohybu.

Při návštěvě recyklačního dvora použijte rouškou nebo jiný způsob zakrytí úst a nosu. Dodržujte vzdálenost minimálně 2 metry od jiných osob.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

O společnosti

O společnosti

Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje komunální služby pro město Nové Město na Moravě,ostatní služby v rámci svých činností, provozuje kamenolom v tomto městě.