TECHNICKÉ SLUŽBY

Likvidace stavebních odpadů

/ Aleš Popelka

TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě zveřejňují výzvu k podání nabídek na likvidaci stavebních odpadů (cihla, beton) ze zařízení v Novém Městě na Moravě. Bližší …

Likvidace stavebních odpadů

TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě zveřejňují výzvu k podání nabídek na likvidaci stavebních odpadů (cihla, beton) ze zařízení v Novém Městě na Moravě.

Bližší informace k likvidaci:

Množství stavebního odpadu:

Cihla – O – 17 01 01              1500 t

Beton – O – 17 01 02               500 t

 

Cena za likvidaci 1 t stavebního odpadu bude včetně likvidace odpadu oprávněnou osobou, nakládky a odvozu z Nového Města na Moravě

Předpokládaný termín likvidace odpadu do 15.11.2018

Nabídky na likvidaci stavebních odpadů podávejte elektronicky na e-mailovou adresu : ales.popelka@ts.nmnm.cz a to v termínu do 14.09.2018, nejpozději do 13:00 hod. formou vyplněného a podepsaného krycího listu nabídky (viz příloha).

Další bližší informace poskytne Aleš Popelka – pracovník odpadového hospodářství, TS služby s.r.o. tel.: 602560756.

O společnosti

O společnosti

Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje komunální služby pro město Nové Město na Moravě,ostatní služby v rámci svých činností, provozuje kamenolom v tomto městě.