TECHNICKÉ SLUŽBY

Aktuální informace ke svozu biologicky rozložitelného a směsného komunálního odpadu

/ Vostrejš Libor

Změna svozu na zimní režim…

Aktuální informace ke svozu biologicky rozložitelného a směsného komunálního odpadu

Svoz „BRKO“ svoz od domu (tzv. „door to door“)

Z hnědých plastových popelnic o objemu 240 l ve vlastnictví města ve vybraných lokalitách města, ve kterých je zaveden systém svozu „door to door“ „BRKO“ tj. Betlém, Brožkův kopec, Výhledy a část Holubky navazující na místní část města Maršovice a v místních částech města Jiříkovice, Maršovice, Petrovice a Rokytno v režimu svozu 1x 14 dnů v sudý týden roku bude ukončen dne 13. a 14.11.2023. Od 20. a 21.11 2023 bude v těchto lokalitách prováděn pouze svoz SKO v režimu 1x týden.

 

Svoz „BRKO“ z veřejně přístupných nádob

Svoz z veřejně přístupných nádob bude od 15.11.2023 zajišťován pravidelně 1x za měsíc ve středu za příznivých klimatických podmínek.

O společnosti

O společnosti

Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje komunální služby pro město Nové Město na Moravě,ostatní služby v rámci svých činností, provozuje kamenolom v tomto městě.