TECHNICKÉ SLUŽBY

Bytového hospodářství města – změna kontaktů od 1.1.2024

/ Nové Město na Moravě

Oznamujeme všem nájemníkům bytů ve vlastnictví města, že s účinností od 1.1.2024 bude správu bytů zajišťovat Odbor správy majetku města Městský úřad Nové Město na Moravě

Bytového hospodářství města – změna kontaktů od 1.1.2024

Kontakty:

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, Odbor správy majetku města, paní Renata Chalupová, DiS., tel.: 776 731 678, 566 598 363, e-mail: renata.chalupova@meu.nmnm.cz, kancelář č 1.304, 3. patro

Havarijní služba: tel. 775 726 970

Havarijní služba je zajištěna mimo obvyklou pracovní dobu pro případy havárie topení, vody a kanalizace. Za havárii se považuje porucha, při které by mohlo dojít k zásadnímu poškození majetku majitele a nájemců bytu a k ohrožení bezpečí, zdraví či životů občanů. Za ukončený havarijní zásah je považováno provedení takového úkonu, kterým se zabrání možnosti vzniku dalších majetkových škod a předejde se ohrožení zdraví osob. Vlastní oprava poškozeného zařízení, je řešena zpravidla až následně, po stanovení rozsahu nutné opravy, technologického postupu a způsobu financování potřebného zásahu.

O společnosti

O společnosti

Společnost TS služby s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Nového Města na Moravě. Jejím jediným vlastníkem je Město Nové Město na Moravě. Společnost působí v regionu Novoměstska v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje komunální služby pro město Nové Město na Moravě,ostatní služby v rámci svých činností, provozuje kamenolom v tomto městě.