Správa hřbitovů

Kontakt:

Dagmar Pohanková telefon : 566 598 808, 601 590 683

Úřední hodiny:

Pondělí – pátek: 7:00 – 15:00 hodin

Zajišťuje správu a údržbu hřbitovů.  Dává povolení k výkopu hrobů, uložení uren .Uzavírá smlouvy na pronájem hrobových míst, vede jejich evidenci .

Spravujeme tyto hřbitovy

 • katolický a evangelický hřbitov v Novém Městě na Moravě
 • hřbitov v Olešné

Návštěvní doba hřbitovů v Novém Městě na Moravě:

 • letní období (1.dubna – 15.listopad) 6.00 – 20.00 hodin
 • zimní období (16.listopad – 31.březen) 7.00 – 18.00 hodin

mimo návštěvní dobu se hřbitovy zamykají.

Hřbitovní poplatky

Nové Město na Moravě

Druh hrobového místa Cena na 10 let
Urnový hrob 200,- Kč
Jednohrob 900,- Kč
Dvojhrob 1500,- Kč
Trojhrob 2000,- Kč

 

Olešná

Druh hrobového místa Cena na 10 let
Urnový hrob 200,- Kč
Jednohrob 600,- Kč
Dvojhrob 1000,- Kč
Trojhrob 1500,- Kč

 

Upozornění nájemcům hrobových míst:

Hřbitovní poplatky jsou vybírány pouze na základě uzavřené smlouvy o nájmu hrobového místa, které po uplynutí platnosti smlouvy předešlé nebo uzavření smlouvy nové, zašleme nájemci. Nájemce nemusí tuto platnost sledovat, je sledována program.zpracováním automaticky před jejím uplynutím.

Po uzavření smlouvy obdrží nájemce doklad-fakturu k úhradě poplatku za hrobové místo.

Poplatek lze uhradit převodem na účet,složenkou, nebo v hotovosti

 • na pokladně TS služby s.r.o., správní budova ul.Soškova 1346, Nové Město na Moravě,
 • Úřední hodiny: TS služby
 • Pondělí – pátek 7:00-15:00
 • na pokladně Městského úřadu, Vratislavovo náměstí,Nové Město na Moravě
 • Úřední hodiny: MÚ
 • Pondělí od 8.00 do 18.00 hod.
 • Středa od 8.00 do 17.00 hod.
 • Čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod.

Řád pohřebiště viz.dokumenty

Mapy hřbitovů viz. dokumenty

Soubory ke stažení

 
Dotazník