Rozšíření třídění a sběru BRKO v Novém Městě na Moravě

Cílem je zvýšit množství vytříděného BRKO, snížit množství SKO ukládaném na skládku, plnění legislativy, POH ČR, kraje a potažmo i města, přičemž předpokládáme snížení SKO o 50 t ročně a navýšení produkce BRKO o 100 t ročně.

 

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009859Nebyly nalezeny žádné články.

 
Dotazník