Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti základní školy Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003698

Modernizace a zkvalitnění stávajících prostor odborných učeben fyziky, technických prací a učebny pro výuku cizích jazyků a zajištění bezbariérovosti budovy základní školy Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.Nebyly nalezeny žádné články.

 
Dotazník