Opravy komunikací, chodníků, dopravní značení

Kontakt:

Poul Pavel, telefon: +420 566 598 802, 725 570 574, e-mail: pavel.poul@ts.nmnm.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:

Po-Pá: 6:00 – 14:30

Zajišťujeme

práce na údržbě místních komunikací

  • opravy a údržba místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství
  • údržba mostů a lávek v majetku města
  • údržba, opravy a čištění silničních vpustí na místních pozemních komunikacích

opravy a údržbu dopravního značení a příslušenství místních komunikací

  • instalace, obnova a údržba dopravního značení svislého i vodorovného
  • obnova, opravy a údržba příslušenství pozemních komunikací, tj. zábradlí, svodidel,
  • autobus.čekáren, atp.
  • instalace, opravy zařízení veřejných sportovišť a dětských hřišť
  • údržba, opravy laviček a zařízení občanské vybavenosti na veřejných prostranství
 
Dotazník