Recyklace stavebních sutí

PŘÍJEM STAVEBNÍCH ODPADŮ POZASTAVEN

Recyklace stavebních odpadů

TS služby zajišťují recyklaci stavebních odpadů, betonů, živičných směsí a kameniva.

Druhy recyklovatelného stavebního odpadu:

  • stavební sutě jako jsou cihly, tvárnice, malta
  • beton
  • materiály ze železničního svršku
  • živičné kry ( = asfalt z cest )
  • přebytečná zemina z výkopů

Recyklát je vyráběný zpracováním materiálu z demolic budov a silnic.

Drcením a následně tříděním stavebního odpadu vzniká recyklát. Recyklát je rozdělený podle hrubosti na různé frakce, většinou 0 – 8 mm; 8 – 16 mm; 16 – 32 mm, 32 – 63 mm, 63 – 120 mm.

Příjem stavebních odpadů k recyklaci

Odpady musí být jen v tom vymezení jak je určeno dle druhů.Nelze je míchat s ostatními odpady. Musí být bez příměsí železa, keramiky apod.

Využití recyklátu – prodej

Recyklát lze využít pro obsypy a zásypy inženýrských sítí, jako podkladní vrstvu komunikací a zpevněných ploch, na stavební komunikace, lesní cesty, valy a ostatní terénní úpravy.

Výhody recyklace

Výkup odpadů a následně prodej je cenově zvýhodněn právě vzhledem k jeho dalšímu využití.