Kamenolom

KAMENOLOM MIMO PROVOZ

 Kamenolomy v okolí:

Kamenolom Mirošov: 733 780 536

http://www.colas.cz/sluzby/lomy/lom-mirosov/

Kamenolom Polnička: 566 623 087

http://www.kamenbrno.cz/kamenolom-polnicka/p218

TS služby s.r.o. na základě uzavřené smlouvy o obstarávání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva a na základě plné moci pro Město Nové Město na Moravě zajišťují úplatné obstarávání správy městského kamenolomu.

Kontakty:

za TS služby s.r.o.

Ing. Jiří Brychta, jednatel společnosti

vedoucí střediska lom
Tel.: +420 566 598 801
Mobil: +420 724 102 581

E-mail: jiri.brychta@lazne.nmnm.cz

za Město Nové Město na Moravě

Petr Ptáček, úředník Odboru správy majetku města

Tel.: +420 566 598 364
Mobil: +420 724 775 894

E-mail: petr.ptacek@meu.nmnm.cz

Nabízíme zákazníkům kvalitní drcené kamenivo v následujících frakcích:

0/4 Směs drceného kameniva

4/8 Hrubé drcené kamenivo

8/16 Hrubé drcené kamenivo

16/32 Hrubé drcené kamenivo

32/63 Hrubé drcené kamenivo

0/63 Hrubé drcené kamenivo

0/32 Hrubé drcené kamenivo

Kámen lomový tříděný

Kámen lomový netříděný

 

Recyklovaný materiál :

0/8 Recyklát prosívka

0/63 Recyklát betonu

0/63 Recyklát směsný

0/63 Recyklát živičný

Na výrobky je vydáno prohlášení výrobce podle § 4 Zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Výrobky nejsou určeny k použití jako kamenivo, pokud jehož požadavky pro ně jsou stanoveny

  1. harmonizovanými českými technickými normami nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu,
  2. evropskými technickými schváleními, nebo
  3. určenými normami, vztahujícími se k tomuto nařízení, kterými jsou české nebo zahraniční technické normy